При учредяването си, организацията има хуманитарна цел, като първите дейности бяха за подпомагане на лицата, намиращи се в трудни ситуации. След това областите на дейност бяха разнообразени:

  • участвайки, на доброволни начала, в организирането и провеждане в добри условия на мероприятия като например: семинари на туристическа тематика, за предствяне на потенциала на район Сучава, нa възможностите за развитие на еко-туризма в район Буковина, в сътрудничество с партньори от Украйна;
  • насърчаване на културата, туризма и културния туризъм, като са подчертани традициите, обичаите, обредите, занаятчийство, междукултурния диалог
  • насърчаване на общото наследство
  • поощряване създаването на съвместни екипи за продуциране на филми, както и подкрепване разпространяването на художествените снимки, нa културните продукти

За постигане на тези цели, в продължение на времето сме изпълнили и участвали в културни проекти с европейско финансиране от над 12 години.

Cледните специфични цели имат важна роля в дейността на фондацията: организиране на изложби на художествени снимки с гостуване на личности в областта, както на национално, така и на международно ниво, организиране на срещи с режисьори, актьори, критици, киносценаристи, както и кинопродукцията в европейски контекст и копродукция за филми c европейски режисьори и не само, "Буковина Европейско Пространство" – oрганизиране на мултиетнически и мултикултурни мероприятния.

Постоянна дейност на фондацията е насърчаване на театралното движение, което играе класически театър, както и сътворяване на театрални пиеси за малцинствата с цел насърчаване на мултикултурализма и многоезичието. Имаме значителен опит в продукцията на театрални представления, както с актьори професионалисти, така и любители. Нашите спектакли бяха проведени на неконвенционални пространства (културни центрове), както и класически зали. Насърчаваме мултимедийни спектакли (театър - филм). Нашата концепция за създаване на спектакъл обезпечава по-голяма подвижност, възможността за провеждане на спектакъла на различни места. Ние сме център за професионална подготовка за възрастни, промотиращ курсове за медии: издател изображения, режисьор предаване, фотограф, репортер, оператор и copywriter.

Финансиранията от европейските фондове, независимо от източниците за финансиране дадоха възможност на Хуманитарната Фондация Клопот да развива своята дейност в областта на съхраняването и оползотворяването на автентичните духовни стойности, насърчаване на мултиетническия диалог, обединено в туристически продукт, специфичен за трансграничните райони. Културата, поставяща акцент върху визуалните изкуства е форма на опознаване и сътрудничество, обединяваща народи, съдби и променя манталитети, подпомашайки за по-добро разбиране и съжителство. Румъния като туристическа дестинация винаги е била и продължава да бъде в центъра на заниманията на фондацията. Европейска държава, отворена към международния туризъм трябва да има модерен и съдействащ подход на алтернативите за заетост на активната работна сила.

Изпълнени дейности от други източници, освен тези на ЕС:

  • Кръгла маса “Координация на усилията на държавните органи, на териториалните общности и на неправителствените организации в развитието на туристическата област в Буковина” Заедно с филиала на Асоциацията на разпространителите и издателите работодател на книгата - Сучава, oрганизацията взе участие в разработването на материала за кръглата маса, организирана от Асоциацията"Перспективи за Буковина"
  • Фолклорни зимни празници - съживяване на традиционния дух с организиране на зимните празници в град Сучава, в съответствие с фолклорните традиции.
  • Разпространяване на традиции и обичаи в трансграничния регион Румъния - Украйна - Cъздаване на база данни и събиране на информации, свързани с традициите в трансграничния регион в рамките на сътрудничеството с ФАРИРК Сучава. Действието се проведе както в окръг Сучава, така и в Черновци.
  • Работно ателие на тема “Буковински туризъм – специфичност в глобален свят, уникалност в единство” Фондация Клопот проведе работно ателие на тема “Буковински туризъм – специфичност в глобален свят, уникалност в единство” - тема, подхождаща от икономическа, културна и традиционна гледна точка към обичаите, обредите и занаятите. Участниците бяха, както от област Сучава, така и от област Черновци. Място на провеждане: град Сучава.

През 2016 година, фондацията съсредоточи своята дейност в югоизточния район, съответно град Констанца. Изпълнени са два проекта: Фестивал на етносите в Добруджа – Денят на Добруджа, финансиран от Община Констанца, на обща стойност от 122.350 леи (27.189 eврo) и Фестивалът на добруджанското културно пространство като мултикултнурно и мултиетническо цяло. Разнообразието от традиции е представено чрез танци, песни, занаяти, кулинарно изкуство. Проведено на изпълнено от значения пространство – Площад Овидий, мероприятието бе повод за участие на многобройна хетерогенна публика, обединена във велик празник на автентичните културни ценности. Зимният Фестивал 2016 г. - Магическият коледен свят бе мероприятие, посветено на всички възрасти, c акцент върху децата и младите, със специфични за сезона дейности, организирани по ателиета, но и съчетанието между магия, традиция и приказка, създава истински магически свят нa празниците. Друго организирано от фондацията мероприятие бе Фестивалът на етносите – Игри и веселба в Илфов. Мероприятието се проведе в Парк Могошоая и бе посветен на културата и етническите традиции и бе финансиран от Окръжния център за съхраняване и промотиране на традиционната култура Илфов.