Проектът допринася за специфичната цел на програмата "Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и на ресурсите и културното наследство" със специфична цел "разнообразяване на туристическите оферти през сезона и удължаването му с оползотворяване на главните характеристики на региона: материалното и нематериалното мултикултурно наследство (мултикултурализъм) и яхтинг върху природното наследство Черно Море, развитие на иновативен и творчески туризъм. Устойчивото използване на културното наследство е обезпечено от всички туристически пакети, разработени в рамките на проекта. "Туристически маршрут – посещаване на религиозни обекта (3 дена)", ще включва религиозното и културно наследство, включително неоползотворените към настоящия момент, освен големите градове или селата, доказващи мултикултурализма на района, датиращ от столетия, съхранен във времето, показвайки толерантността и доброто разбирателство между етническото население на визирания район като добра практика, имайки предвид, че толерантността между етносите е актуална тема. "Маршрутът на мултикултурните традиции от (2 дена)" представлява творчески продукт, касаещ нематериалното културно наследство (обичаи, манталитети, музика, гастрономия), свързан с мултикултурализма на дадения район, използвайки за пример традициите, свързани с брака, с взаимодействащ подход. Освен това, туристите ще имат възможността да посетят Музеят на Народното Творчество Констанца и Архитектурно-Етнографски Музей Старият Добрич. В круиза из трансграничния регион c яхтата, туристите могат да се радват на ново съчетание: пътувайки с яхтата из Черно Море, откривайки материалното културно и природно наследство и гастрономията/специфичната музика като нематериална. Фестивалът за танци за любители в продължение на 3 дена, като взаимодействащ и творчески продукт, ще запази тематиката на мултикултурализма, с организиране на специални раздели за специфични етнически танци, като първо са представени от танцьор, научавайки туристи различни етнически танци, като нематериалното наследство. "Фестивалът на пясъчните скулптури, в продължение на 3 дни", където тематиката на конкурса ще има като изчточник на вдъхновение културното наследство в съответния регион, като по този начин се отбелязва мултикултурализма като главна тема. Наличните приложения на смартфоните за екскурзии / забележителности / трансгранични дейности зе допринасят за по-добро промотиране на туристическите продукти в трансграничния регион, включително на развитие в рамките на проекта, оползотворявайки материалното и нематериалното наследство. Приложенията ще обезпечат по-добро разбиране на това, което представлява материалното наследство, включвайки разкази и легенди, увеличавайки степента на интерес на туристите.