Постигнати резултати по програмата: 2 разработени интегрирани туристически продукти / услуги, 10.000 броят очаквани посещения на уеб страниците, подкрепени от наследството и културна и природна забележителност, 1 стратегия за оползотворяване на културното и природното наследство

Резултатите от програмата: повишаване с 10.000 на нощувките в трансграничния региона