Organizaţia a avut de la înfiinţare un scop umanitar, primele activităţi fiind de sprijinire a persoanelor aflate în dificultate. Ulterior, domeniile de acţiune s-au diversificat:

  • participând, pe bază de voluntariat, la organizarea şi buna desfăşurare a unor evenimente precum: seminarii pe teme turistice, de prezentare a potenţialului zonei Sucevei, a posibilităţilor de dezvoltare a turismului ecologic în zona Bucovinei, în colaborare cu parteneri din Ucraina;
  • promovarea culturii, turismului şi turismului cultural subliniind tradiţiile, obiceiurile, datinile, artizanatul , dialogul intercultural
  • promovarea patrimoniul comun
  • încurajarea realizării unor echipe mixte pentru productie filme, precum şi sustinerea circulaţiei fotografiilor de artă, a de produselor culturale

Pentru a atinge acest obiective de-a lungul timpului am implementat şi participat la proiecte culturale cu finanţare europeană de mai bine de 12 ani.

Următoarele obiective specifice au un rol important în activitatea fundației : organizarea de expoziţii cu fotografii de artă prin invitarea de personalităţi în domeniu atât la nivel naţional cât şi internaţional, organizarea de întâlniri cu regizori, actori, critici, scenarişti de film precum şi producţiei de film în context european, şi co-productie de film cu regizori de film european şi nu numai, "Bucovina Spaţiu European" – organizarea unor evenimente multietnice şi multiculturale.

O activitate constantă a fundației o reprezintă promovarea mișcării teatrale pe care o joacă teatrul clasic, precum și realizarea de piese de teatru pentru minorități, pentru a promova multiculturalismul și multilingvismul. Avem o mare experiență în producția de spectacole teatrale, atât cu actori profesioniști cât și amatori. Spectacolele noastre au avut loc în spații neconvenționale (centre culturale), precum și în săli clasice. Promovăm spectacole multimedia (teatru - film). Conceptul nostru în a realiza un spectacol asigură o mai mare mobilitate, posibilitatea de a desfășura spectacolul în diferite locații. Suntem un centru de formare profesională pentru adulți care promovează cursuri media: editor de imagine, regizor emisie, fotograf, reporter, operator imagine și copywriter.

Finanțările prin fonduri europene indiferent de sursa de finanțare au oferit posibilitatea Fundației Umanitare Clopot să-și dezvolte activitatea în domeniul conservării și valorificării valorilor spirituale autentice, promovarea dialogului multietnic cu finalitate într-un produs turistic specific zonelor transfrontaliere. Cultura cu accent pe artele vizuale este o formă de cunoaștere și cooperare ce unește popoare, destine și schimbă mentalități ajutând la o mai bună înțelegere și conviețuire. România ca destinație turistică a fost și este o permanentă preocupare a fundației. O țară europeană deschisă turismului internațional trebuie să aibă o abordare modernă și de susținere a alternativelor de ocupare a forței de muncă active.

Activități realizate din alte surse decât cele ale UE:

  • Masa rotundă “Coordonarea eforturilor organelor de stat, comunităţilor teritoriale şi a organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea domeniului turistic în Bucovina” Împreună cu Filiala Asociației Difuzorilor și Editorilor Patronat al Cărții -Suceava, organizația a participat la pregătirea materialului pentru masa rotundă organizată de Asociația "Perspective Bucovinene"
  • Sărbători de iarna folclorice - reînvierea spiritului tradițional prin organizarea sărbătorilor de iarnă în orașul Suceava, conform tradițiilor folclorice.
  • Diseminare tradiții și obiceiuri în zona transfronatlieră România-Ucraina - Consolidarea unei baze de date și culegerea de informații legate de tradițiile din zona transfrontalieră în cadrul colaborării cu FADEPC Suceava. Acțiunea s-a desfășurat atât în județul Suceava cât și în Cernăuți.
  • Atelier de lucru cu tema “Turismul bucovinean – specificitate în globalizare, unicitate în unitate” Fundația Clopot a desfășurat un atelier de lucru cu tema “Turismul bucovinean – specificitate în globalizare, unicitate în unitate” temă ce a abordat din perspective economice și culturale tradiționale , obiceiuri , datinile și meșteșugurile. Participanții au fost atât din regiunea Suceava cât și din regiunea Cernăuți. Loc de desfășurare; orașul Suceava

În anul 2016 fundația și-a concentrat activitatea în regiunea sud-est respectiv orașul Constanța. S-au implementat două proiecte: Festivalul Etniilor Dobrogene – Ziua Dobrogei finanțat de Primăria Constanța în valoare de 122.350 lei (27.189 euro) și Festivalul Iernii 2016- Tărâmul Magic al Crăciunului, finanțat de Primăria Constanța, în valoare de 1.659.620 lei(368.800 euro).Festivalul Etniilor Dobrogene – Ziua Dobrogei a adus în prim plan spațiul cultural dobrogean ca un tot multicultural și multietnic. Diversitatea tradițiilor a fost prezentată prin dans, cântec, meștesuguri, artă culinară. Realizat într-un spațiu încărcat de semnificații-piața Ovidiu, manifestarea a oferit șansa unei participări numeroase pentru un public eterogen dar care s-a unit într-o mare sărbătoare a valorilor culturale autentice. Festivalul Iernii 2016- Tărâmul Magic al Crăciunului, a fost un eveniment dedicat tuturor vârstelor cu accent pe copii și tineri prin activități specifice sezonului organizate în ateliere, dar îmbinarea dintre magie, tradiție și poveste, a creat cu adevărat un tărâm magic al sărbătorilor. Un alt eveniment organizat de fundație a fost Festivalul etnic- Joc și voie bună în Ilfov. Evenimentul s-a desfășurat în Parcul Mogoșoaia și a fost dedicat culturii și tradițiilor entice și a fost finanțat de Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Ilfov