Realizările programului: 2 produse/servicii turistice integrate create, 10.000 numărul de vizite așteptate pe website-urile sprijinite de patrimoniu și atracție culturală și naturală, 1 strategie de valorificare a patrimoniului cultural și natural

Rezultatele programului: creștere cu 10.000 de înnoptări în aria transfrontalieră