Proiectul contribuie la obiectivul specific al programului "Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural" având ca obiectiv specific "diversificarea ofertelor turistice în timpul sezonului și prelungirea acestuia prin valorificarea principalelor caracteristici ale zonei: patromoniul multi-cultural tangibil și intangibil (multiculturalism) și yachting-ul pe patrimoniul natural al Mării Negre, dezvoltarea turismului inovativ și creativ. Utilizarea durabilă a patrimoniului cultural este asigurată de toate pachetele turistice realizate în cadrul proiectului. "Traseul tursitic- vizitare obiective religiase (3 zile)" va include patrimoniul religios și cultural, inclusiv cele care nu au fost valorificate până în prezent, în afara orașelor mari sau sate, care demonstrează multiculturalismul zonei datând de secole, păstrat în timp, arătând toleranța și bună înțelegere între populația etnică a zonei vizate ca fiind o bună practică, deoarece toleranța dintre etnii este o temă actuală. " Traseul privind tradițiile multiculturale de (2 zile) " reprezintă un produs creativ ce vizează patrimoniul cultural intangibil (obiceiuri, mentalități, muzică, gastronomie) conectat la multiculturalismul zonei vizate, folosind ca exemplificare tradițiile legate de căsătorie, folosind o abordare interactivă. În plus, turiștii vor avea ocazia să viziteze Muzeul de Artă Populară Constanța și Vechiul Muzeul Etnografic din Dobrich. În croaziera din zona transfrontalieră cu yachtul, turiștii se pot bucura de o nouă combinație: călătorind cu iahtul pe Mărea Negră, descoperind patrimoniul cultural și natural tangibil și gastronomia /muzica specifică ca intangibilă. Festivalul de dans pentru amatori de 3 zile, ca produs interactiv și creativ, va păstra tematica multiculturalismului, organizând secțiuni speciale pentru dansuri etnice specifice, exemplificate anterior de un dansator, învățând turiștii diferite dansuri etnice, ca patrimoniu intangibil. "Festivalul de construcții de nisip de 3 zile" unde tematica concursului va avea drept sursă de inspirație patrimoniul cultural din zona vizată, menținând astfel multiculturalismul ca temă principală. Aplicațiile smartphone pentru excursii / atracții / activități transfrontaliere disponibile vor contribui la o mai bună promovare a produselor turistice din zona transfrontalieră, inclusiv a celor dezvoltate în cadrul proiectului, valorificând patrimoniul tangibil și intangibil. Aplicațiile vor asigura o mai bună înțelegere a ceea ce reprezintă patrimoniul tangibil, incluzând povestiri și legende care sporesc gradul de interes ale turiștilor.